Tarieven

De diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Deze vergoeding gaat ten koste van uw eigen risico.
Valt u onder de zogeheten ketenzorg, dan wordt er ook een vergoeding geboden voor de diëtist vanuit de basisverzekering, deze vergoeding gaat niet ten koste van uw eigen risico. Onder de ketenzorg vallen onder andere diabetes mellitus, COPD en hart- en vaatziekten.

Consulten voor kinderen tot 18 jaar worden volledig vergoed zónder dat u hier eigen risico voor moet betalen.

Mijn praktijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract. Uw consult wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Mocht u nog niet door uw eigen risico heen zijn, dan krijgt u van hun een rekening. Als de drie uur vanuit uw basisverzekering op zijn, dan krijgt u van mijn praktijk een factuur, welke u zelf dient te betalen en eventueel zelf nog kunt declareren (via bijvoorbeeld uw aanvullende verzekering). 

Verwijzing / verwijsbrief
Sinds 1 augustus 2011 mag u zonder verwijsbrief naar de diëtist. Helaas zijn er een aantal zorgverzekeraars die de diëtist zonder verwijzing niet vergoeden. Kijk hiervoor uw polis goed na om te achterhalen wat voor u geldt.
 

Tarieven reguliere voedings- en dieetadvisering

Eerste consult / intake (60 min + 15 min uitwerktijd)


€ 75,00


Kort consult (15 min)


€ 15,00


Vervolgconsult (30 min)


€ 30,00


Toeslag voor huisbezoek


€ 15,00

 

Voorlichtingen
Voor het geven van voorlichting wordt vooraf een prijs afgesproken aan de hand van de verwachte tijd die de voorlichting duurt. Hierbij wordt een het bedrag van €15,00 per kwartier aangehouden als richtlijn voor de totale prijs.